Logo ET Slavi Slavov and sons
Взривни работи в промишлеността

Фирмата е създадена през месец май 1993 година, с предмет на дейност: проучване, проектиране и изпълнение на ремонтни, строително монтажни и взривни работи на всякакъв вид строителни обекти. Управител на фирмата в периода от 1993 година до настоящия момент е инж. Слави Бонев Славов.

Фирмата е работила и предала следните строителни обекти:

-Извършване на пробивно взривни работи на обект "Антрацит"ЕАД, гр. Своге област Софийска, в ликвидация.

-Топло-захранване на ТПК Художествен амбалаж

-Реконструкция на Ботаническа градина - Паметник на културата към СУ "Климент Охридски " - гр. София.

-Ремонт на складове към 162 ОУ кв. "Ботунец" - гр. София

-Основен ремонт на 159 ОУ кв. "Челопечене" - гр. София

-Ремонт на 58 целодневна детска градина - кв. "Челопечене" гр. София

-Основен ремонт на 161 ОУ с. Долни Богров област Софийска

-Реконструкция на черква "св. Тодор Стратилат" - с. Долни Богров

-Ремонт на "Клуб на пенсионера" - гр. Бухово

-Реконструкция на Лаборатория на фирма "ДИАЛ" ЕООД - гр. Бухово

-Разрушаване на детска градина - Град Бухово

-Авариен ремонт на "Здравна служба" и "Кметство" - с. Долни Богров област Софийска

-Авариен ремонт на "Здравна служба" - с. Горни Богров област Софий-ска. - и др.

   
ЗА ФИРМАТА
   
Взривни работи в промишлеността
Взривни работи в промишлеността